بن تخفیف

 

 

از تخفیفات ویژه والا کالا به بهترین شکل بهره مند شوید

 

 سایت والا کالا برای وفاداری و دادن حس اعتماد برای مشتریان خود بن های تخفیفی در نظر گرفته است؛ تا مشتریان وفادار به والا کالا بتوانند نهایت بهره مندی از تخفیفات ما را داشته باشند و موازی با آن از خرید خود لذت ببرند.

 

  در این راستا شرایط برخورداری از بن تخفیف هایی که والا کالا در نظر گرفته است و می توانید در خرید بعدی از آن ها استفاده کنید به این شرح می باشد:

 

 به ازای هر ۱۰ میلیون تومان خرید⇐ ۲۰۰ هزار تومان تخفیف در خرید بعدی

به ازای هر ۱ میلیون تومان خرید⇐ ۵۰ هزار تومان 

به ازای هر ۲۰ میلیون تومان ⇐ ۳۰۰ هزار تومان

به ازای هر ۵۰ میلیون تومان ⇐ ۱ میلیون تومان

 

بن هایی که والا کالا برای مشتریان عزیز آماده کرده است و در اختیارآن ها قرار می گیرد به این شکل می باشد: