سبد خرید
سرمایش و گرمایش
سرمایش و گرمایش
پخت و پز
پخت و پز
غذا و نوشیدنی ساز
غذا و نوشیدنی ساز
شستشو و نظافت
شستشو و نظافت
صوتی و تصویری
صوتی و تصویری
لوازم جانبی
لوازم جانبی

group
جارو شارژی

جاروشارژی با حذف دنباله سیم جاروبرقی و جابجایی راحت و دسترسی به همه جای منزل، جزو لوازم ضروری خانمهای خانه دار شده است. جارو شارژی در مدل های دستی و پارویی وجود دارد. مدل های دستی، بدنه سبکی دارند که به راحتی بتوانید آنها را جابجا کنید. بنابراین کاربرد بیشتری دارند و فضای کمتری را اشغال می کنند.

موجود باشه
قیمت داشته باشه
فیلترهای بیشتر ...
قیمت تقریبی
ساخت

مصرف انرژی
گارانتی

رنگ

جارو شارژی های بوش

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
جارو شارژی ویداس

مقایسه
جارو شارژی کنوود

مقایسه
جارو شارژی فیلیپس

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
جارو شارژی رونتا

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
جارو شارژی کیپ

مقایسه
مقایسه
مقایسه
جارو شارژی مجیک

مقایسه
مقایسه
جارو شارژی آ ا گ

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
جارو شارژی پارس خزر

مقایسه
جارو شارژی اپکس

مقایسه
جارو شارژی ویتک

مقایسه
مقایسه
مقایسه
جارو شارژی بیم

مقایسه
مقایسه
جارو شارژی سام

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه
جارو شارژی آرزوم

مقایسه
مقایسه
مقایسه
مقایسه